УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА “БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

 

*  *  *  *  *  *

Създаваме политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“:

 

За всички, които са или искат да са силни пред страха

За всички, които искат народа ни обединен

За българите тук и за прогонените в чужбина

За тези, които искат да върнат държавата си и да развиват потенциала си

За всички нас, от които произлиза властта

 

Третата национална катастрофа е факт. Разделението на властите е имитация. Демокрацията е фасадна. Институциите не работят. Съдебната система не раздава справедливост. Прокуратурата е превърната в бухалка. Върховният ѝ ръководител не отговаря пред никого. Европейските пари и държавните поръчки са за избрани.

Съществуващата “хунта”, която управлява България забрави, че представлява народа си. Вместо да бъде инструмент за насърчаване на общото благосъстояние, управлението в България се превърна в инструмент за корумпирани интереси, използвани за собствените му егоистичните цели.

Ние, учредителите на Гражданска платформа Българско лято”, създаваме партията, чиято първа цел е да се разруши този престъпен сговор, да се разруши нечестивият съюз между корумпиращия бизнес и корумпираната политика.

 

МИСИЯ

 

Нашата мисия е да създадем активно правителство, което да даде възможност и да вдъхнови индивидуалното развитие и личната отговорност на всеки гражданин.

Да обединим ресурсите на държавата и нейните граждани, за да може бизнесът най-накрая да има възможност да просперира, науката да се развива и заедно да поведат България към прогрес.

Само чрез това обединение заедно ще можем да реализираме пълния потенциал на нашата страна.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 

Гражданска платформа Българско Лято се гради на убеждението, че политическата ни организация трябва основно да:

01.

Следва принципите на пряката демокрация и върховенство на закона в своето управление.

02.

Осигурява достъп на компетентни, уверени в себе си граждани, които са способни да поемат отговорност за себе си, за своята общност и за своята държава.

03.

Уважава и възпитава уважение към многообразието на обществото във всичките му форми, за да се насърчи хармония, разбирателство, сътрудничеството, сплотеност и национално единство. Представлява еднакво интересите на всички граждани, независимо от етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, религия, пол, физически или умствени способности, възраст, сексуална ориентация, произход или статус в обществото.

04.

Насърчава всички граждани да имат глас при вземането на решения, пряко или чрез легитимни междинни институции, които представляват техните интереси.

05.

Работи за просперитета и прогреса на България във вътрешнополитически план и съобразно това гради репутацията и партньорствата във външнополитически аспект.

 

 

Инициативен комитет за учредяване на
ПП “Гражданска платформа Българско лято”

 

Изтегли PDF

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ