Основен принцип на пряката демокрация е политическа равнопоставеност – народът участва в решенията на всички нива.

 

Идеята за директна (пряка) демокрация възниква в античността – “Атинска демокрация”. Днес, този метод на директно участие на населението в управлението на държавата се практикува успешно в Швейцария.

Директната демокрация е най-прякото решение за унищожаване на корупционните практики по етажите на властта чрез метода “отстранимост” – участниците в различните структури, както и задачите се разпределят на ротационен принцип. Това предотвратява появата на бюрокрация, задкулисни лидери и разминаването между думи и действия. Пряката демокрация не създава дългосрочни институции, а е възможност за участниците (народът) да изграждат свои такива, на базата на самоуправление. Този вид незабавна, директна демокрация не се нуждае от посредници между обществото и институциите. Правителството, в ролята си на посредник, е обезсилено поради възможността гражданите на страната да взимат сами решения.

Очевидно е, че днешните системи на партийно представителство пораждат единствено зависимост и обществено разделение. Фактически, когато изберем депутати сега, ние им даваме възможност всичко, което засяга живота и съдбата ни да зависи от тях. Възможност да ги отзовем и сменим, ако сме недоволни, ни дава единствено директната демокрация. Нарастващият брой отвратени и негласуващи фактически остават без представители на всички нива. Народът, от участник в управлението на собствената си  държава, се превръща в безпомощен, беден и унижен свидетел на чужди воли и икономически интереси.

В момента, в който престанете да усещате депутатите като ваши защитници и пожелаете да взимате сами жизненоважните решения за държавата и общността – време е за директна демокрация.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ