Учредителните членове са ядрото на политическата партия. Те провеждат Учредителното събрание за създаването ѝ, приемат Устава ѝ и избират ръководни и контролни органи съгласно приетия устав.

Всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, който приема Учредителната декларация на “Българско лято” и понастоящем не членува в друга политическа партия, не изтърпява влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и не е военнослужещ може да стане Учредителен член. Това се случва чрез попълване и подписване на Декларация за индивидуално членство по чл. 11 от ЗПП и собственоръчно вписване в Списък за учредителни членове. 

Учредителни членове трябва да присъстват на Учредителното събрание, което ще се състои в гр. София, когато противоепидемичните предписания позволяват това.
Изпращане на документите по поща/ куриер:

Можете да подадете дистанционно горепосочените документи като ги изтеглите, разпечатате и попълните собственоръчно и изпратите на адрес:

София 1000
ул. “Московска” 43,
ПП “Гражданска Платформа Българско лято”

За да получите достъп до декларацията и списъка за членство е необходимо да попълните данните си за контакт в полетата по-долу. Ще бъдете пренасочени към страница за изтегляне на документите в .pdf формат. 

Забележка: На всяка страница от списъка могат да бъдат вписани до четирима души. Списъкът НЕ трябва да бъде номериран.

Абонаментът ви не можа да бъде запазен. Моля, опитайте отново.
Абонаментът ви е успешен.

 * С натискането на бутона “Членувай” Вие давате съгласие личните Ви данни да бъдат позлвани за контакт с Вас, съгласно ЗЗЛД и Политиката за поверителност 

 

Попълване на място в офис:

Можете да попълните документите за членство и лично в офиса на ГП “Българско лято” в гр. София, ул. “Московска” 43 (всеки вторник, сряда и четвъртък от 12:00 до 17:00 ч.)

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ